Környezetpolitikánk

Környezeti politika

A HELIKON NYOMDA Kft. vezetősége a környezet iránti felelősségéből adódóan elkötelezte magát a Társaság tevékenységéből eredő környezeti hatások minimalizálására. Nyomdánk a környezetvédelem terén a következő alapvető célokat tűzte ki maga elé:

  • A hatályos környezetvédelmi jogszabályokat mindenkor figyelemmel kísérjük és betartjuk.
  • A nyomda működése során a termelési folyamatok megfelelő szabályozásával a környezetszennyezés megelőzésére törekszünk.
  • Üzemünk fejlesztése során a környezetbarát technológiákat, valamint a gazdasági és a környezeti szempontból minél hatékonyabb berendezéseket részesítjük előnyben.
  • A nyomdai alapanyagok és segédanyagok kiválasztásánál -a minőség mellett- környezeti szempontokat is figyelembe veszünk.
  • Nyomdánk dolgozóinak környezeti tudatosságát folyamatosan fejlesztjük, tőlük elvárjuk, hogy munkájukat a környezet iránti felelősségtudat jellemezze.
  • Beszállítóinktól megköveteljük, hogy a részünkre szállított anyagok környezeti jellemzőiről korrekt tájékoztatást adjanak.
  • Kiemelt figyelmet fordítunk a hulladékok szakszerű gyűjtésére, kezelésére, illetve -ahol ez lehetséges- mennyiségük csökkentésére.

Céljainkat az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos fejlesztése révén kívánjuk elérni.


Zalaegerszeg, 2005. október 3.

Tasi Lajos
ügyvezető igazgató